Caelum - (łac.) - niebo, nieboskłon, firmament, ale także kosmos, wszechświat.

Cykl powstaje na płótnach o wymiarze 40 x 65 cm , w jednakowych ramach. Zakładam możliwość łączenia prac w dowolne "czwórki" zamknięte ramami  adekwatnymi do użytych w pracach pojedynczych.

Cykl miał początek... Powstały 33 "nieba." Może być nieskończony.
Jego kresem będzie mój kres.

Wymiar ram nawiązuje do pitagorejskiej złotej proporcji ( 1:~1,618...).

 
 

Przejście do galerii